Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Bragg Melvyn: Dvanáct knih, které změnily svět

 

Další žebříček knih vydaných ve Velké Británii, konkrétně v její části Anglii, které podle anglického autora změnily svět.


Matematické základy přírodovědy (1687) Isaac Newton

Gravitační teorie, přitažlivost = gravitace, pohyb planet na elipsách

Manželská láska (1918) Marie Stopesová

Jak se chovat k manželce v manželství

Magna Charta (červen 1215) příslušníci anglické vládnoucí vrstvy

Jak vládnout, jak ustanovit vztahy ve státě, princip demokracie

Pravidla fotbalové asociace (1863) Výbor absolventů anglických soukromých škol

Ustanovená pravidla umožnila hrát zápasy i různých mužstev, kdysi se hrál 1. poločas podle pravidel jedné strany a 2. poločas podle pravidel druhé strany, vznikl i fotbal a americký fotbal, fotbal se stal fenoménem a do fotbalu začaly proudit peníze

O vzniku druhů (1859) Charles Darwin

 

O zrušení obchodu s otroky (1789) projev Williama Wilberforce v parlamentu otištěných v několika verzích

projev v Britské sněmovně

Obhajoba ženských práv (1782) Mary Wollstonecraftová

Emancipace

Experimentální výzkumy elektřiny (ve třech svazcích: 1839, 1844 a 1855) Michael Faraday

Jak elektřina změnila náš svět

Patentovaná specifikace Arkwrightova spřádacího stroje (1769) Richard Arkwright

Otázky patentů

Bible krále Jakuba (1611) William Tyndale a 54 učenců jmenovaných králem

Revize a překlad bible do angličtiny a určení jediné verze bible pro anglicky mluvící věřící

Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776) Adam Smith

První dílo o ekonomii a první vysvětlení ekonomických poznatků

První Folio (1623) William Shakespeare

Dodnes hraný a ceněný autor


http://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Books_That_Changed_the_World
http://en.wikipedia.org/wiki/Melvyn_Bragg

 

 

Stránky