Translate my blogs and pages with Translator!

Ruším web na doméně elibri.cz,
je přesunut sem na Myriada.cz.
Doména elibri.cz je na prodej.

Jak najít chyby v DOCX?

Jako první samozřejmě Makra Santiago, viz odkaz.

Do adresáře „c:\Users\pavel\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Po spuštění“ , viz také obrázku a návodu nahraji 4 soubory.

A pak již musím mít ve Word povoleno spuštění maker, obvykle upozornění v pruhu pod menu a nad Používám makra pod Word 2013.

dokumentem, a objeví se záložka Doplněk a v něm menu Knížka.
Stalo se mi, že záložka Doplněk se neobjevila, pokud jsem Word spouštěl kliknutím na soubor v menu manažera (Průzkumníka). Kontrolu pomoci hot keys ale spustit šlo.

Kontrola

Ctrl+ klávesy na numerické klávesnici 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 + klávesa s tečkou

Ctlr+Alt +7, 8, 9

Kontrola podle slovníků

Další mnou doporučené kontroly:

Uvozovek je několik typů, sjednotit je, uvozovky, viz prirucka.ujc.cas.cz, citováno z odkazu:
V češtině užíváme různé varianty uvozovek: dvojité „  “, jednoduché ‚ ‘ a boční » « (případně i jednoduché boční › ‹). Jako základní se doporučují uvozovky typu 99 66 (tj. dvojité „  “). Použití jiných znaků (např. “ a ″) nebo uvozovek z jiných jazyků místo uvozovek českých (např. “ ” z angličtiny nebo bočních uvozovek s hroty směrem od výrazu v uvozovkách jako ve francouzštině) se považuje za nesprávné. Ostatní typy uvozovek (v první řadě jednoduché, až v druhé řadě boční) se užívají především tehdy, pokud potřebujeme do uvozeného textu vložit ještě další uvozovky (např. v případě přímé řeči uvnitř přímé řeči).
Pokud se vedle sebe objeví dvojité a jednoduché uvozovky, např. Petr to potvrdil: „Pepa říkal: ‚Franta je kanón.‘“, nesmí vytvořit „trojitou“ uvozovku. Jestliže v použitém počítačovém písmu není definována dostatečná mezera mezi dvojitými a jednoduchými uvozovacími znaménky, která by vzniku „trojité“ uvozovky zabránila, je třeba vložit mezi dvojité a jednoduché uvozovky tenkou mezeru nebo provést vyrovnání; běžnou mezislovní mezeru nevkládáme.

Pokud se narazí na špatný znak typu nepoužívaných znaků ♥, ■, ♦, • ↔, atd., tak je zkusit najít v dokumentu.

Obdobně u dalších znaků:
|        /          >  = (Alt Gr + >)                <  = (Alt Gr + <)  číslici 1 (často zaměňuje znak l)

Tab – Ve Word ^t^t
^ = stříška = Alt + 94
*
‘ ‚ ‚ = 3 apostrofy

je vhodné je dát vyhledat v celém dokumentu.

Dva apostrofy jsou často zaměňovány za „, najít chybné dvojici apostrofů.

Najít dvojice Enter – Ve Word ^p^p

Najít dvojice mezer.

Najít dvojice teček.

Trojice teček nahradit výpustkem …

Stránky