Translate my blogs and pages with Translator!

Zrušil jsem web na doméně elibri.cz,
je přesunut sem na Myriada.cz.

Jak najít chyby v DOCX?

Makra Santiago

Nejlepší pomocník na opravu textů knih, viz odkaz. Soubory s makry a slovníky se nahrají u mě do adresáře „c:\Users\pavel\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Po spuštění“, viz obrázek a návod. A pak již musím mít ve Word povoleno spuštění maker, pokud není povoleno, objeví se obvykle žluté upozornění v pruhu pod menu. Pak se objeví záložka Doplněk a v ní menu Knížka.
Stalo se mi, že se záložka Doplněk se neobjevila, pokud jsem Word spouštěl kliknutím na soubor v menu manažera (Průzkumníka). Kontrolu pomoci hot keys ale spustit šlo.
Vlastní kontrola
Ctrl+ klávesy na numerické klávesnici 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 + klávesa s tečkou + Ctlr+Alt +7, 8, 9.
Někdy se kontrola zasekla, tak jsem zavřel a znovu otevřel dokument. Kontrolu je vhodné spustit i vícekrát, každá změna v dokumentu může způsobit jiný průběh kontroly. Je tam i kontrola podle slovníků.
Dobrá je i vyhledávání „neviditelných“ malých obrázků, textových polí či obecně objektů.
Další je nyní na EbookForum.sk.

Další doporučené kontroly:

Uvozovek je několik typů, sjednotit je, uvozovky, viz prirucka.ujc.cas.cz, citováno volně z odkazu:
V češtině užíváme různé varianty uvozovek: dvojité „X“ (99X66), jednoduché ‚X‘ a boční »X« (případně i jednoduché boční ›X‹).
Jako základní se doporučují uvozovky typu dvojité „X “.
Nesprávné je použití jiných znaků (např. „X″) nebo uvozovek z jiných jazyků, například anglické “X” (66X99), polské „X” (99X99),
nebo bočních uvozovek s hroty směrem od výrazu v uvozovkách jako ve francouzštině) se považuje za nesprávné. Ostatní typy uvozovek (v první řadě jednoduché, až v druhé řadě boční) se užívají především tehdy, pokud potřebujeme do uvozeného textu vložit ještě další uvozovky (např. v případě přímé řeči uvnitř přímé řeči).
Pokud se vedle sebe objeví dvojité a jednoduché uvozovky, např. Petr to potvrdil: „Pepa říkal: ‚Franta je kanón.‘“, nesmí vytvořit „trojitou“ uvozovku. Jestliže v použitém počítačovém písmu není definována dostatečná mezera mezi dvojitými a jednoduchými uvozovacími znaménky, která by vzniku „trojité“ uvozovky zabránila, je třeba vložit mezi dvojité a jednoduché uvozovky tenkou mezeru nebo provést vyrovnání; běžnou mezislovní mezeru nevkládáme.

Pokud se narazí na špatný znak typu nepoužívaných znaků ♥, ■, ♦, • ↔,

atd., tak je zkusit najít v dokumentu.

Obdobně u dalších znaků:
|        /          >  = (Alt Gr + >)                <  = (Alt Gr + <)  číslici 1 (často zaměňuje znak l)

Tab – Ve Word ^t^t
^ = stříška = Alt + 94
*
‘ ‚ ‚ = 3 apostrofy

je vhodné je dát vyhledat v celém dokumentu.

Dva apostrofy jsou často zaměňovány za „, najít chybné dvojici apostrofů.

Najít dvojice Enter – Ve Word ^p^p

Najít dvojice mezer.

Najít dvojice teček.

Trojice teček nahradit výpustkem …

Uvozovky u přímé řeči

tečka nebo čárka musí být před horními uvozovkami, ne takto: „,   „.   „?   „! či s mezerami mezi nimi

nesmí být dolní uvozovky před koncem odstavce, ne takto: „^p

nesmí být horní uvozovky po konci odstavce, ne takto: ^p“

za spodními uvozovkami nesmí být mezera „  čárka „, či tečka „. otazník „? vykřičník „!

před koncem odstavce nemá být mezera  ^p

nesmí být a nebo,  patří jen nebo, testuje se s mezerou pře a za.

»   Atlt+175
«    Alt+174

Stránky