Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Jak najít chyby v DOCX?

Makra Santiago

Nejlepší pomocník na opravu textů knih, viz odkaz. Soubory s makry a slovníky se nahrají u mě do adresáře „c:\Users\pavel\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Po spuštění“, viz obrázek a návod. A pak již musím mít ve Word povoleno spuštění maker, pokud není povoleno, objeví se obvykle žluté upozornění v pruhu pod menu. Pak se objeví záložka Doplněk a v ní menu Knížka.
Stalo se mi, že se záložka Doplněk se neobjevila, pokud jsem Word spouštěl kliknutím na soubor v menu manažera (Průzkumníka). Kontrolu pomoci hot keys ale spustit šlo.
Vlastní kontrola
Ctrl+ klávesy na numerické klávesnici 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 + klávesa s tečkou + Ctlr+Alt +7, 8, 9.
Někdy se kontrola zasekla, tak jsem zavřel a znovu otevřel dokument. Kontrolu je vhodné spustit i vícekrát, každá změna v dokumentu může způsobit jiný průběh kontroly. Je tam i kontrola podle slovníků.
Dobrá je i vyhledávání „neviditelných“ malých obrázků, textových polí či obecně objektů.
Další je nyní na EbookForum.sk.

Další doporučené kontroly:

Uvozovek je několik typů, sjednotit je, uvozovky, viz prirucka.ujc.cas.cz, citováno volně z odkazu:
V češtině užíváme různé varianty uvozovek: dvojité „X“ (99X66), jednoduché ‚X‘ a boční »X« (případně i jednoduché boční ›X‹).
Jako základní se doporučují uvozovky typu dvojité „X “.
Nesprávné je použití jiných znaků (např. „X″) nebo uvozovek z jiných jazyků, například anglické “X” (66X99), polské „X” (99X99),
nebo bočních uvozovek s hroty směrem od výrazu v uvozovkách jako ve francouzštině) se považuje za nesprávné. Ostatní typy uvozovek (v první řadě jednoduché, až v druhé řadě boční) se užívají především tehdy, pokud potřebujeme do uvozeného textu vložit ještě další uvozovky (např. v případě přímé řeči uvnitř přímé řeči).
Pokud se vedle sebe objeví dvojité a jednoduché uvozovky, např. Petr to potvrdil: „Pepa říkal: ‚Franta je kanón.‘“, nesmí vytvořit „trojitou“ uvozovku. Jestliže v použitém počítačovém písmu není definována dostatečná mezera mezi dvojitými a jednoduchými uvozovacími znaménky, která by vzniku „trojité“ uvozovky zabránila, je třeba vložit mezi dvojité a jednoduché uvozovky tenkou mezeru nebo provést vyrovnání; běžnou mezislovní mezeru nevkládáme.

Pokud se narazí na špatný znak typu nepoužívaných znaků ♥, ■, ♦, • ↔,

atd., tak je zkusit najít v dokumentu.

Obdobně u dalších znaků:
|        /          >  = (Alt Gr + >)                <  = (Alt Gr + <)  číslici 1 (často zaměňuje znak l)

Tab – Ve Word ^t^t
^ = stříška = Alt + 94
*
‘ ‚ ‚ = 3 apostrofy

je vhodné je dát vyhledat v celém dokumentu.

Dva apostrofy jsou často zaměňovány za „, najít chybné dvojici apostrofů.

Najít dvojice Enter – Ve Word ^p^p

Najít dvojice mezer.

Najít dvojice teček.

Trojice teček nahradit výpustkem …

Uvozovky u přímé řeči

tečka nebo čárka musí být před horními uvozovkami, ne takto: „,   „.   „?   „! či s mezerami mezi nimi

nesmí být dolní uvozovky před koncem odstavce, ne takto: „^p

nesmí být horní uvozovky po konci odstavce, ne takto: ^p“

za spodními uvozovkami nesmí být mezera „  čárka „, či tečka „. otazník „? vykřičník „!

před koncem odstavce nemá být mezera  ^p

nesmí být a nebo,  patří jen nebo, testuje se s mezerou pře a za.

»   Alt+175
«    Alt+174 

Formátování odstavců
Zatržení
Kontrolovat osamocené řádky
a) pokud by první řádek odstavce vyšel sám na stránce a zbytek odstavce by byl na další straně, tak se první řádek přesune na další stranu.
b) pokud by poslední řádek odstavce vyšel sám na další straně, přesune se k němu předchozí řádek odstavce.
=> pokud má odstavec 3 řádky a nová stránka by ho rozdělila, tak tato volby ho zase spojí.
Svázat řádky
Pokud by se měl odstavec novou stránku rozdělit, přesune se celý na další stranu.
Svázat následujícím
Pokud jsou odstavce svázané, jsou vždy na stejné stránce

Stránky