Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Britské muzeum – knihovna

Čítárna knihovny britského muzea v Londávě (viz Wikipedia). Čítárna byla ve francouzském filmu Šakal, kde Šakal hledal v matrice jméno nějakého zemřelého na vystavení falešných dokladů.
Další odkaz o knihovně.

Stránky