Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Ukázky z old sci-fi

Na Novém světě – autor neznámy – 1905 – ukázka

Stalo se tak, ale balon neletěl směrem opačným, nýbrž blížil se k Marsu dále. Všecka námaha jej obrátiti byla marna: přitažlivost nové planety byla mocnější, než síla balonu.

Vidouce nemožnost útěku, museli se podrobiti nutnosti a plni strachu blížili se ku nové zemi, která se před nimi rozprostírala jako zelený koberec s hustými, bílými okrasami. Okrasy tyto nebyly ničím jiným, než sněhem, který pokrýval veškerá temena četných vrcholů a vůbec všecka vyvýšenější místa. Zelen, jakou pokryta údolí, nebyla tak žlutá a šťavnatá, jako zeleň pozemská, barva její byla méně živá, více do šedomodra jdoucí. Ku podrobnějšímu skoumání obrazu pod balonem se nalézajícího neměl nikdo chuti, každý se strachem očekával věcí příštích.

Fantastické povídky – sebral a přeložil R. Jaromír Pšenka, V záplavě zlata – Edw. D’Hooghe – 1989 – ukázka

Mezitím zaplavoval příval zlata celý svět. Vzdor stoupajícímu dovozu ze zahraničních zemí zdálo se neustále stoupání cen všech výrobků naznačovati nebývalý blahobyt. Průmyslníci, obchodníci předávali svoje závody, zbohatnuvše v několika měsících.

Ale za nedlouho stalo se vystoupení cen všech surovin překvapením pro všechny. Začaly padati stížnosti. Státní renta počala po několika měsících neustálého stoupání klesati a s ní ostatní jistiny. Živobytí se zdražovalo. Úředníci si naříkali. Mnoho majetníků renty prodávalo svoje papíry, poněvadž příjem z nich byl v tomto všeobecném zdražení směšně nepatrným. Dělnictvo, vzdor tomu, že mzdy značně stouply, prohlašovalo, že nemůže vycházeti. Stávky začaly vypukávati.

Alrúna – Hanns Heinz Ewers – 1921 – ukázka

„Zcela nesporně,“ zdůrazňoval lékař. „A je přímo geniální, jak Jeho Excellence věc rozluštila, aby už předem byl udušen každý nepřátelský útok v zárodku. Víte, jak člověk musí být opatrný, jak my lékaři jsme stále znovu napadáni neodborným, pošetilým publikem, pro tak mnohý, naprosto nutný pokus. Řekněme vivisekce – můj bože, lidé zrovna padají do mdlob, slyší-li tohle slovo. Všechny naše pokusy s příčinami nemocí, očkování atd. jsou neodbornému tisku už solí v očích, třeba že pracujeme téměř jen se zvířaty. Což pak teprve nyní, kdy jde o umělé oplodnění a kdy bude nutno sáhnout k lidem. Tu chopila se Excellence jedině možné cesty: popraveného vraha a nevěstky, pro tento účel zvláště zaplacené. Řekněte sám, pro takový materiál nebude se rozčilovat ani pastor sebe více se ohánějící humanitními ideami.“

Gumová pevnost – FRED STOLSKÝ – 1936 – ukázka

Vnitřní vrstva dvoumetrová byla položena z pryže, vedle této vrstvy byla položena vrstva pérové oceli, na tuto vrstvu opět dva metry pryžové směsi s asbestem, pak opět v šíři dvou metrů pérová zdiva z nejlepší oceli, na ně asbestová guma, pak vrstva asbestu, a v tomto pořadí se to střídalo do síly 50 metrů do okruhu. Když se došlo povrchu zemského, zesílily se zdi do okruhu na 60 metrů a tvořila se nad zemi obrovská kopule, jejíž povrch měl dva metry silnou vrstvu odolné nejlepší pryže, pod ní byla čtyřmetrová vrstva asbestogumy, pak stěna z pérové oceli a opět dále v pořadí, jak byly kladeny vnitřní vrstvy. Otvory, jimiž bylo možno vycházeti, byly vlastně obrovitými zástrčkami zbudovanými z téhož materiálu a těsněny tak, že tvořily pevný uzávěr, stejně odolnou, ba vzhledem k uzávěrům vnitřním, ještě pevnější stěnu.

Zemí – Inž. XYX Pavlovský – 1911 – ukázka

Kde, že se nalézáme? — tázal se s údivem Murchison.
Jak jsem vám již řekl, pánové: na palubě „Geotromba“, který stojí pod vedením našeho vzácného velitele — zněla klidná odpověď Terrorova.— Vyjádřete se tedy, prosím, určitěji, pane — pronesl Geroj: — nemohu věru pochopiti, že by snad nějaké lodi mohly plouti po pevnině — či vlastně po sopkách.
„Geotromb“ není žádnou lodí, která pluje ve vodách.
Tedy, co jest to, k ďasu — i s tím vaším velitelem — durdil se již professor Murchison — chtěl bych ho věru znáti. —

Stránky