Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Gibbins David

Atlantida

Křižácké zlato

Nejvzácnější rukopis – 2008

Hlavním Gibbinsovým hrdinu je podmořský archeolog Jack Howard a má přítele Costase. Podobnost s hlavními hrdiny Clive Cusslera je asi jen „náhodná“, také se potápějí, také umí lítat s vrtulníkem. Může se něco skrývat pod lávou z Vesuvu? Originály knih? Proč ne, může se tam najít  cokoliv. Pokud Ježíš Kristus existoval, může se najít rukopis psanou jeho rukou? Jak bychom takový rukopis poznali? Obecně, byla by církev ráda, kdyby se našel? Církev si svou pravdu vytvořila nařízením před 1500 lety, které texty jsou „správné“ a nkteré ne. Zajímavé je, že totéž potom udělali muslimové. Co kdyby Ježíš Kristus přišel z nebes do baziliky svatého Petra? Asi by ho „omýbali“ ma co by řekl svému učedníjkovi petrovi? A co kdyby se objevilo evangelium podle Ježíše.

Království nebeské jest …
Nechť není žádných …

Asi by bylo ihned zakázáno jako kacířské. Četl jsem knihu o Pilátovi (časem si vzpomenu) , že jeho životní úloha byla úplně jiná. 2000 let byl Jidáš odsuzován, nyní bude asi rehabilitován. A kdo by ve skutečnosti císař Claudius?

Oba hrdinové prochází a prolézají podzemí Říma, kde je dodnes používaná Cloaka maxima a strará a nová kanalizace. Mě stačil pohled na zapáchající Tiberu v létě a do podzemí by mě nikdo nedostal. Současný Řím je nejméně o 20 metrů výše. A pokud je v podzemí někdo přepadne, má smůlu, bude zabit. Další pátrání je v Londýně, u katedrály svatého Pavla. Takoé jsme si jí prošel, v podzení samé rakve a pohřební kameny. A tam pokračuje pátrání, Londýn je také na naplaveninách. Zajímavá věc je, že po německém bombardování, kdy bylo nutné odklidit trosky domů, se odhalily různé archeologikcé nálezy. Že měli oba hrdinové k dispozici univerzitní byt v Londýně, proč ne, univerzity mají peněz, že… Pak se univerzitním letadlem přesunuli do Vatikánu  hned potom zase na druhý konec světa  a pak na další, dokonce do míst, kde údajně Ježíš Kristius lovil ryby na loďce. A jak to skončí? Co najdou?

Stránky