Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Brněnské noviny a časopisy

O brněnských časopisech se píše v knize Brněnské noviny a časopisy od doby nejstarší až do roku 1975.
Kniha je k prohlížení a ke stažení (po méně než 150 stránkách) na webu MZK.
V knize jsou údaje o časopisech, které měly knihy jako románové přílohy, obvykle jako součást časopisu a následně vyvázané samostatně či v rámci konvolutů. Někdy vydavatel časopisu knihu vydal rovnou jako knihu.


Brněnské časopisy

Cvrček (Odkaz v knize 320) Rodinný týdeník. Vyd. Vladimír Pekárek. Roč. 1 (17. 7. 1926)—16 (15. 5. 1941). Čtrnáctideník, od r. 1939: týdeník. UKBo 4-93 391

Lucerna 1042 Vyd. Jiří Kožíšek. Roč. 1 (23. 5.1878) — 3 (23. 1. 1880). 2 × měsíčně. Pozn.: Dále vycházel v Olomouci. Přehled, s. 94, 96. SVKOL II 32738; UKP 54 B 407/n; KNM 65 d 176; UKBo 3268-540181/1879

Lucerna (odkaz v knize 1043) Obrázkový týdeník; od 1933 č. 14: Humoristický týdeník;
Týdeník Lucerna vydával jako první Václav David.
od 1936 č. 9: Zábavný týdeník;
od 1937 č. 18: bez podnázvu. Vyd. Václav David;
od 23. 10. 1925: Lucerna, vyd. s. s r. o.;
od 1932: Hynek Konečný. Roč. 1 (1. 10. 1924) – 18 (15. 5. 1941).
Týdeník. Přehled s. 166. UKBo 4-77 300; SVKOL II 73 036

Lucerna – počty výtisků: 1924 – 1938 t 1924: 60 000, 1925 97 000, 1933: 49 000, 1936: 41 000

Lucernička (odkaz v knize 1044) Levná četba. Vyd. Hynek Konečný. Roč. 1 (1930) — 9 (1938/1939 do č. 199). 3X týdně. UKBo 1546-145.960 (1936-1939)


První seznam vydaných knih výše uvedených časopisů je zde, je potřeba ho utřídit podle nových informací.


Autoři knih vydaných časopisy Lucerna a Cvrčka

Staněk Jaromír – Lístkový katalog Národního muzea uvádí, že Staněk byl v roce 1930 redaktorem Lucerny, v knize se uvádí jako vydavatel časopisu Za volantem (2528 = číslo odkazu v knize, Vyd. Julius Rappant; od 1931: Jaromír Staněk. Vych. 27. 5. 1931-15. 11. 1933. Měsíčník. SAB, C 7, kart. 658)
Karenský, I. V., příjmení není uvedeno v databázi MVČR, nevznikl tento pseudonym od přídavného jména tiskárenský = tisKarenský?
Slabý Jindřich – není v knize uveden
Stanojevič Mirko – není v knize uveden, příjmení je uvedeno v databázi MVČR v počtu 6×
Stockton, Henry P. – není v knize uveden, příjmení je uvedeno v databázi MVČR v počtu 2×
Gregor Jaroslav = Velšovský Jaroslav) je uveden v Věstník Napoleonské společnosti pro ČSR v Brně 2380, Vyd. Napoleonská společnost, zast. Jaroslav Gregor. Vych. 15. 1. 1938—duben 1938. Měsíčník.
Zdražil Karel – může jít o spisovatele Karla Zdražílka?, viz legie.info, příjmení Zdražílek je uvedeno v databázi MVČR v počtu 25×
Braun Gustav – není v knize uveden


Zdroje:

Další kniha o časopisech Soupis bibliografií, novin časopisů je na tom webu také, akorát není přístupné do internetu.
Bakalářská práce Jany Kyzlinkové, viz zde.

 

Stránky