Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Slovenská gramatika

https://jazykovaporadna.sme.sk/search/ich%20/
https://www.kvizy.eu/slovensky-jazyk/tvary-slova/telka

Stránky