Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Národní knihovna Praha

Pro registrované čtenáře NKP existuje služba, kdy lze půjčit knihu z jiné knihovny či z knihovny jiného státu, viz zde a ceník ceník zde.
NKP okopíruje celou knihu, na rozdíl od SNK v Martině, kde okopírují jen část,

Digitalizace – žádost

Bibliografický katalog ČSSR

Stránky