Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Podkarpatská Rus

Územní, kde žili Rusíni. Chudá krajina, o kterou byly z neznámých důvodů války. Obyvatelé byla nejen Rusíni, ale i Maďaři, Němci, Rumuni. Historicky území patřilo do Velkomoravské říše, pak pod Kyjevskou Rus, od 14. století patřila u Uher, pak pod Rakousko Uhersko. Po skončení 1. světové války se stala na základě referenda součástí Československa, měly mít vysokou autonomii. Po obsazení Českého státu Němci a odtržení Slovenka v březnu 1939 byla vyhlášena Karpatská Ukrajina, která byla ale ihned zabrána Maďary. A po skončení 2. světové války bylo území zabráno Sovětským svazem, po rozpadu Sovětského svazu se území stalo součástí Ukrajiny. Výše uvedený popis je silně zjednodušený, hranice Podkarpatské Rusy nebyly nikdy pevně stanoveny, tedy na jihu se často měnily. Kdysi se vyprávěl vtip, jak Sověti vyslýchali nějakého Rusína, proč několikrát změnil státní příslušnost. Rusín jim smutně řekl, že nikdy neopustil svou vesnici. Podrobněji viz Wikipedie.

Literární hrdinové Podkarpatské Rusi.
Nikola Šuhaj loupežník – velitel loupežníků byl Rusín
Cirkusová příšera – ředitel cirkusu byl Rusín Tomek Mogurskij

Ужгородський національний університет – Užgorodská národní univerzita
Наукова бібліотека – Vědecká knihovna
Електронний каталог – Katalog

Stránky