Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Tajemství kapských diamantů

tkd!!! Pozor, následující část článku uvádí obsah knihy a vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla !!!

Krátce po skončení 1. světové války se v Paříži se setká malíř Johnie Walker se svým anglickým přítelem Bobem Wolfem, s kterým strávil delší čas v Číně. Johnie navrhne Bobovi, zda by nemohl vypátrati ztracené diamanty z banky jeho strýce nebo alespoň uschovací list, základě kterého měly být diamanty vydány.
Přátelé pátrají v italském Janově, kde se měl nějaký diamant objevit, dostávají informace od jednoho vinárníka. Bob pátrání přesune do okolí Strassbourgu u jihozápadních hranic s Německem. Na falešné pasy se oba ubytují těsně za hranicemi v německé vesničce. Hranici tu tvoří velká řeka (není jmenována, ale v těchto místech hranici tvoří Rýn). Území, kde leží vesnička, je v současné době spravované Angličany.
Bob se vydává také za malíře a oba procházejí krajinou. Bob chce přesunout pátrání do zámku, kde osaměle žije Marie z Wertenfelsu, která zámek zdědila jako jediná žijící příbuzná. Při pozvání na zámek obdivují krásné malby a je jim nabídnuto bydlení na zámku. Dozvídají se i rodinu historii o zmizelém bratranci Reinhartovi v době války, který měl být původní dědic.
Při procházce v okolí zámku jsou náhle přepadeni německými útočníky, Johnie uteče, Bob je unesen. Johnie prchá do Paříže, kde se setká s Bobem, který přemohl útočníky a utekl jim.
Marie jim vypráví, jaké má problémy s německými úřady. Sdělí jim i úmysl prodat rodinný zámek, v čemž jí oba přátelé podpoří, Marie podá inzerát do novin. Na zámku se objeví přítelkyně a vzdálená příbuzná Marie, vdova Klára, která se z novin dozvěděla o úmyslu Marie zámek prodat. Objeví se i první zájemce o koupi, farmář z Argentiny La Paz (La Paz je také název velkého město v Bolívii).
Marie s koupí začíná váhat, domluví se zatím s La Pazem na pronájmu zámku. La Paz je oběma přátelům podezřelý, tak ho sledují. La Paz se chová podezřele, prochází v noci zámkem, jako by\ něco hledal. La Paz projeví zájem o archeologii a začne vykopávat zasypané podzemí hradu. Opět se objeví neznámí útočníci, ale jsou opět přáteli přemoženi za pomoci La Paze. Klára flirtuje s La Pazem. Při vykopávce je v zasypané chodbě objeveno zasypané tělo, Klára v něm pozná svého ztraceného manžela. Při výletu spadne Klára do řeky a La Paz jí zachrání. Přátelům je La Paz podezřelý, považují ho za německého agenta.
Na zámku Marie pořádá slavnost, která je přerušena příchodem anglických voják, kteří zatknou La Paze pod jménem Reinharta, ztraceného bratrance Marie.

Pokračování v knize Ledem k zlatu.

Stránky