Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Frank Harry Hart: Běda, Babylone (Asus Babylon)

Frankova kniha Alas, Babylon (Běda Babylone) vyšla roku 1959 (česky nevyšla). Kniha je citována na začátku knihy Vteřinu poté. V obou knihách jde o to, co by se stalo, kdyby „vypnuly proud“. Frankova kniha je ke stažení v angličtině na https://www.fadedpage.com/showbook.php?pid=20160905.

Stránky