Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Sir Gawain a zelený rytíř

!!! Pozor, následující část článku uvádí obsah knihy a vyzrazuje zápletku nebo rozuzlení díla. !!!

Část první

Když padla Trója a Romulus pak založil Řím, když Turius získal Toskánii a Langobard Lombardii, tak Felix Brutus došel na území dnešní Británie a založil rod britských vladařů. A v tam vzniklo nové království a tam vládl král Artuš a další rytíři kolem kulatého stolu.

Vánoce tráví král Artuš se svými rytíři na Kamelotu, rytíři se bijí pro radost, pijí, jí, tančí. A na Nový rok slaví zrození Krista, vyměňují si dárky. A s nimi i manželka krále Artuše, královna Guinerva.

Příběh sira Gawaina, rytíře kulatého stolu, začíná v této době. Uprostřed hodování a výměny dárků vjíždí do hradu obrovský Zelený rytíř na koni. Má krásné a drahé šaty, dlouhé vousy a vlasy jako hříva jeho koně. Byl ozbrojen pouze drahou sekyrou a nese snítku cesmíny. A ptá se, kdo je tu pánem. Artuš ho přivítá a nabídne mu jídlo. Rytíř odmítá a nabízí pro kratochvíli krátký boj. Navrhne následující hru. Kterýkoliv z rytířů má právo zasadit mu sekyrou jednu ránu, získá za to jeho sekeru a bránit se nebude, ale pod jednou pod podmínkou, že on, Zelený rytíř, mu zase do roka a do dne úder vrátí. Ale musí ho také najít. Rytíři se diví jeho žádosti a Zelený rytíř je začne urážet. Artuš vyskočí, ale je zastaven nejmladším z rytířů, rytířem Gawainem, jeho synovcem, že ať se tím Artuš nezatěžuje, že on přijme výzvu rytíře. Artuš mu předá svou sekeru. Rytíř Gawain se ptá Zeleného rytíře, kam má po roce přijet a Zelený rytíř mu říká, že ho musí rok hledat a splnit slib na další jeho ránu. Rytíř Gawain výzvu přijme a jediným úderem sekery usekne Zelenému rytíři hlavu. Rytíř však svou useknutou hlavu zvedne za vlasy, připomene rytířovi Gawainovi, že se s ním za rok a den má setkat v Zelené kapli, kde je on pánem a odjede.

Část druhá

Po jaře a létě byl opět podzim, pak podzimní Svátek všech svatých (1. listopadu). Rytíř Gawain vyjíždí splnit svůj slib a najít Zeleného rytíře, pána Zelené kaple. Má vyleštěné brnění a i vyzdobeného koně Grigoleta. Na štítu má pentagram (= pentakl= pěticípá hvězda), znak zvolený kdysi Šalamounem. Rytíř vyrazil s koněm na cestu. Bloudí krajinou a hledá Zelenou kapli a Zeleného rytíře, ale nikdo o nich nic neví. Ve svém putování jede po pobřeží, míjí Wirrell (dnešní Liverpool), dojde na sever Walesu, podél pobřeží míjí velký ostrov Anglesey. Všude se ptá na Zeleného rytíře, ale i zde ho nikdo nezná. Od pobřeží zamíří ke středu Walesu (do míst, kde je dnes město Birmingham). A blíží se zima, z oblohy padá zmrzlá voda. A tak je to i na Štědrý den, kdy se rytíř Gawain modlí k Panně Marii, aby mu dala přístav, kde by se mohl k ní v klidu pomodlit. Najednou uvidí krásný hrad. Dojede k němu a poprosí vrátného o přístřeší. Hradní pán je jeho návštěvou potěšen, dá mu ubytování a přidělí mu služebnictvo, aby se o něj postaralo. Po štědrovečerní večeři se ho hradní pán ptá, co rytíře Gawaina zavedlo tak daleko od domova během svátků. Rytíř Gawain mu přizná, že je rytířem krále Artuše, který je i zde znám. Rytíř Gawain se také seznámí i s jeho manželkou, která se mu zdá dokonce krásnější, než královna Guinerva. Při další hostině se ho hradní pán ptá, kam jde. Rytíř Gawain mu poví o dohodnutém setkání a trvá na tom, že nazítří musí pokračovat v cestě, na kterou má již jen 3 dny. Hradní pán mu odvětí, že svou návštěvu může prodloužit, protože Zelená kaple je vzdálená jen necelé dvě míle! A hradní pán mu navrhne hru na výměnu kořisti. Co příští den on na lovu získá, bude rytíře Gawaina a naopak, rytíř Gawain mu dá vše, co získá přes den na hradě. A že může zítra celý den odpočívat a že může spát až do ranní mše a pak mu bude dělat společnost jeho manželka, hradní paní, do té doby, než se vrátí z ovu.

Část třetí

Lovci s hradním pánem vyrazí ráno na lov. Po jejich odjezdu hradní paní navštíví pokoj rytíře Gawainův pokoj a nabízí mu, že mu vyplní všechna jeho přání a že celý hrad spí a závora na dveřích je pevná. Rytíř Gawain obratně odráží všechna a její přání. Nakonec jí nabídne políbení a hradní paní konečně odchází. Lovci ulovili jelena a přímo v lese vykuchali všechnu ulovenou zvěř, nakrmili i psy. A hradní pán mu toho večera předá maso z žeber toho uloveného jelena. Rytíř Gawain jej zase na výměnu políbí a odmítá říci, kde polibek získal. A hradní pán obnovil dohodu o výměně kořisti i na další den.

Druhý den lovci honí velkého kance, rytíř Gawain je opět navštíven hradní paní, opět je políben, opět je sváděn. A rytíř opět odmítne hradní paní, která by chtěla být jeho žákyní, tráví s ní delší čas rozhovorem o milování, na konci je opět políben. Lovci konečně uloví kance a opět ho vykuchají a vrací se na hrad. A hradní pán opět dá rytíři maso z kance a ten ho na výměnu tentokráte dvakrát políbí. Při večeři rytíř Gawain žádá o svolení dojít splnit svůj slib, hradní pán ho ale chce zdržet ještě třetí den a obnovuje potřetí slib.

Třetí den Ráno lovci vyrazí opět na lov a narazí na velkého lišáka a honí ho. Hradní paní v šatech odhalující tělo se opět pokouší svést rytíře Gawaina a ani napotřetí neuspěje. Zklamaná mu nabízí prsten, nabízí mu svůj krásný pás, který ho má ochránit před všemi zraněními. Nakonec rytíř Gawain pás přijme a slíbí, že o něm nikomu neřekne, a dostane toho dne třetí polibek. Rytíř Gawain pak odejde do hradní kaple, kde ve vyzpovídá ze svých hříchů a obdrží rozhřešení. Lovci konečně uloví lišáka a opět ho přímo v lese vykuchají. A večer se hradní pán omlouvá, že může rytíři Gawainovi na výměnu pouze kožich z lišáka a dostane za něj od rytíře Gawaina tři polibky, pás od jeho manželky mu ale rytíř Gawain zamlčí.

Část třetí.

Rytíř Gawain se ráno obleče do brnění, pod něj schová pás od hradní paní, rozloučí se hradním pánem a na koní vyrazí za pomoci průvodce k Zelené kapli. Cestou se průvodce zastaví a varuje rytíře před hrozným mužem, který v Zelené kapli vládne. Zelený rytíř má zabíjet každého, kdo k němu zabloudí, a má být jedno, zda jde o obyčejného člověka či biskupa. A nabízí mu, aby tam nejel a jel jinam, že to žádnému člověku neřekne. Rytíř to odmítá, tak mu průvodce ukáže cestu do údolí a řekne, že dál musí sám.

Rytíř Gawain sjíždí do údolí a najde pouze jeskyni zarostlou zelenou trávou. A slyší zvuk broušení. Tak zavolal Zeleného rytíře, který se vzápětí objeví, opět celý v zeleném. Rytíř Gawain sundá přilbu a také jako před rokem Zelený rytíř nabízí on dnes holý krk. Zelený rytíř mávne sekerou a chce useknout rytíři Gawainovi krk, ten však v poslední chvíli uhne. Zelený rytíř se mu vysmívá, že neumí vydržet ránu a, jako jí vydržel před rokem on. Zelený rytíř vede druhou ránu a tentokráte rytíř Gawain neuhne, ale Zelený rytíř na poslední chvíli ránu zadrží a pochválí rytíře a sdělí mu, že šlo o něco jiného. A lehce rytíře Gawaina sekerou zraní. Rytíř Gawain odskočí, nandá si přilbu a vytasí meč a ptá se, co bude dál, když on svůj slib splnil. A zelený rytíř mu říká, že to vše byla jen zkouška, že i ty polibky jeho manželky byla zkouška, že jí sám k němu poslal, neboť on, hradní pán, je ve skutečnosti Zelený rytíř. A že první sek byl jako první zkouška v první den, že druhý sek byl jako druhá zkouška, A že ví i o zeleném pásu, co nosí od jeho paní a který zatajil při výměně kořisti. Vytýká mu, že v této třetí zkoušce selhal, ale jen proto, že miluje svůj život. Rytíř Gawain se zastydí, odváže pás, hodí ho na zem a vybízí hradního pána k další, třetí ráně. Hradní pán to odmítá a daruje mu zelený pás a nabízí mu další pohostinství na svém hradě a svou manželku tentokráte místo svůdkyně jako přítelkyni. Rytíř Gawain to odmítá a připomíná historické muže zraněné ženou, Adama, Samsona, Davida. A rytíř Gawain si bere pás zpět jako připomínku svého selhání. A ptá se hradního pána, jako je jeho pravé jméno. A ten mu sdělí, že se jmenuje Bernlak de Hautdesert a že byl začarován Morganou la Fray, která zvládla umění Merlina. A ta ho poslala v převlečení za Zeleného rytíře k rytířům kulatého kruhu, aby rytíře prověřila. A že Morgany je také nevlastní setra krále Artuše, tedy jeho teta. Rytíři se rozloučili a rytíř Gawain spěchá domů. Když tam konečně dorazil, všichni měli radost a Gawain vyprávěl o své cestě, nesnázích a selhání. A sděluje, že zelený pás bude nosit jako znak svého selhání, neboť „muž může skrývat hanbu, ale pokud je jí dopustí, nikdy ji již neopustí“. Všichni se smáli jeho příhodě a vyhlásili, že i oni budou nosit zelený bandarín na důkaz toho, že mají rádi rytíře Gawaina.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sir_Gawain_a_Zelen%C3%BD_ryt%C3%AD%C5%99
http://www.tajemstvi.mysteria.cz/artus.htm

Stránky