Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Myriády v knihách

Text z Myriada.cz
Co je to myriáda?
Dříve (a proč ne nyní?) se tak vyjadřovalo množství něčeho, které je nesčíslné (nejde spočítat), ale zase ne nekonečné, jak to chápou matematici. Myriáda je slovo spíše básnické, než matematické. Nejčastěji se myriáda používala pro vyjádření počtu hvězd, jsou myriady květin, myriády zrnek písku na pláži, myriády kapek deště.
Myriádu si matematicky můžeme představit například takto:
myriada < googol

Cordy Michael: Ďáblovo písmo, Klokan 2019
str. 256: Stál s otevřenými ústy a díval se na myriádu otvorů v okolních stěnách.

Darnit: Robinsoni vzduchu, Beaufort 1914
str: 199: Trosečníci vzduchu již slyšeli křik myriad mořských ptáků, vyplašených z trhlin skal objevením se obrovského ptáka, který se útokem valil na jejich hnízda.

Wells H. G: Osvobozený svět, Topič 1919
str. 12: Po staletí, po myriady pokolení sunul se tento život našich otců.

Cobb James: Operace Jižní pól, BB art 2002
str. 82: Oblohu nad torpédoborcem najednou pokryly myriády útržků fólie a chemického kouře.
str. 123: Raketomety fóliového deštníku RBOC vychrlily myriády klamných cílů …
str. 261: … začaly houfnice systému RBOC chrlit své myriády hliníkových proužků k nebi …
Myriády hliníkových proužků vypouštějí letadla a zde loď, aby zmátly radary protivníka a navádění jeho zbraní. Bylo by zajímavé, jak text vět zněl v originále, ale dá se předpokládat, že slovo myriáda bylo použito i v originále.

XB1 1/2019, Barsch Alfred: Náruč Leviatanova
str. 26: … hřející dotek myriád vláken regenerátoru…

Berry Steve: Čtrnáctá kolonie, Domino 2017
str. 199: Nad plexisklovým krytem kabiny se přesouvaly myriady hvězd.

Knoury Raymond: Koncová hra, Domino 2016
kapitola 34: využívá vícenásobné optické spojení a ochranu myriády firewallů

Fabian Rober: Planeta mezi dvěma slunci, Straky na vrbě 2016
str. 50:  Neznámá souhvězdí o vyšší svítivosti dál nerušeně vytvářela myriády nehybných obrazců.

Cobb James: Operace Jižní pól, BB art 2002
str. 82: Oblohu nad torpédoborcem najednou pokryly myriády útržků fólie a chemického kouře.
str. 123: Raketomety fóliového deštníku RBOC vychrlily myriády klamných cílů …
str. 261: … začaly houfnice systému RBOC chrlit své myriády hliníkových proužků k nebi …
Myriády hliníkových proužků vypouštějí letadla a zde loď, aby zmátly radary protivníka a navádění jeho zbraní. Bylo by zajímavé, jak text vět zněl v originále, ale dá se předpokládat, že slovo myriáda bylo použito i v originále.

Jelínek Milan: Poselství z Deneboly (povídka Hlupák)
str. 101: Myriady hvězd na obrázcích byly svým způsobem fascinizující, stačilo se chvíli dívat.

Cámara De LA: Madona Vikingů (1946)
str. 221: Obloha byla poseta myriádami hvězd

Flammarion Camille: Konec světa, J. Otto, 1930
str: 290: Hvězdy přicházejí po hvězdách, soustavy po soustavách, myriády po myriádách.

Darnit: Robinsoni vzduchu, Beaufort 1914
str: 199: Trosečníci vzduchu již slyšeli křik myriad mořských ptáků, vyplašených z trhlin skal objevením se obrovského ptáka, který se útokem valil na jejich hnízda.

Wells H. G: Osvobozený svět, Topič 1919
str. 12: Po sta letí, po myriady pokolení sunul se tento život našich otců.

Flammarion Camille: Divy nebeské, Hejda & Tuček, 1908
str.309: … a kdyby nám dáno bylo shlédnouti jediným pohledem myriady systémů solidárních,…

Adams Douglas: Stopařův průvodce galaxií
Sledoval Zemi na cestě jejími dny, nechal se nést rytmy myriád jejích pulsací, ….

Platón: Kritias
Tímto tedy způsobem tam bydlili jako strážcové vlastních spoluobčanů a uznaní vůdcové ostatních Hellénů, bdíce nad tím, aby počet mužů a žen, již schopných a ještě schopných zbraně, byl po všechen čas co možná tentýž, průměrně kolem dvou myriad.

Bogdanov Alexandr: Inženýr Menny
Tak neplodně hynuly myriady lidského úsilí v jich rozptýlenosti; byla bolest, ale nebylo ideí.

Knihy v Národní knihovně obsahujíc í slovo myriad, myrtiada-minded, myriada, myriades, miriadminded,  celkem 10 knih.


Myriada na Interentové jazykové příručce:
myriáda dělení: my-riá-da1 rod: ž.

  jednotné číslo množné číslo
1. pád myriáda myriády
2. pád myriády myriád
3. pád myriádě myriádám
4. pád myriádu myriády
5. pád myriádo myriády
6. pád myriádě myriádách
7. pád myriádou myriádami

příklady: myriáda papyrů byla popsána; myriády hvězd

Heslové slovo bylo nalezeno také v následujících slovnících:
SZS,ABZ
myriáda, -y ž <ř> kniž.
1. deset tisíc
2. nesčíslné množství: myriády hvězd
SSJČ
myriáda, -y ž. (z řec.) kniž. deset tisíc; zprav. přen. nesčíslné množství: m-y hvězd, květů

Jak jsou používány domény myriáda?
Dotaz je možné učinit například zde.

Stránky