Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Bacon Roger: Opus maius

Bacon byl Angličan, františkánský mnich a žil ve 13. století, viz také Česká Wikipedia nebo anglická Wikipedia či ScienceWorld

Jak mohl nějaký Angličan ve 13. století, kdy u nás vládl Přemysl Otakar II. a rytíři zápasili meči na koních, předpovídat vozy, které nebudou potřebovat potahy, a plavidla, která se budou moci potápět na dna vod. Bacon prý to spočítal, že ke Slunci je to 200 milionů km (skutečná vzdálenost je 150 milionů km) a tvrdil, že rychlost světla je konečná, což se prokázalo teprve v minulém století.

Text jeho díla Opus majus a Opus Majus v TXT

Stránky