Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

První knihy

První knihy se patrně tiskly v Číně, za tisk můžeme považovat i otisk pečetě na pergamen. Za první vytištěnou a dochovanou knihu se považuje Buddhistická diamantová sútra, viz zde.  Tisklo se ne na papír a ne na knihařském lisu.
V Evropě a patrně i ve světě byla první vytištěnou knihou Gutenbergova bible, viz Wikipedie. Bylo to v letech 1454 – 1455 (v Čechách bylo po husitských válkách,  bitva u Lipan byla 1434, vládl Ladislav Pohrobek) . A která byla první kniha u nás?
Za první českou vytištěnou knihu u nás se považuje Synodální statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476  vytištěné v Plzni, viz zde nebo i zde na webu Muzea knihtisku a knihy v Plzni. Vyšla 21 let po Gutenbergově bibli. Doplnil jsem právě do Wikipedie řádek o této knize, viz stránka Ordál.
Dříve uváděná kniha z Plzně, Kronika trojánská, viz Wikipedie, prý nemá oficiální údaj o době vydání.
A na odkaz zde se můžeme dočíst:
První česká kronika o Čechách je Kosmova kronika, psaná je latinsky, viz Wikipedie.
První česky psaná kronika o Čechách je Dalimilova kronika, viz Wikipedie.

Stránky