Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Národní knihovny

Nějaký neúplný seznam Národních knihoven je na české Wikipedii.

Bibliothèque nationale de France, zkratka BnF, katalog je zde, catalog.loc.gov, viz také česká Wikipedia.

Česká národní knihovna  + digitalizace knih + Souhrný katalog České republiky

Deutschen Nationalbibliothek

Izraelská národní knihovna – katalog

Maďarská národní knihovna + digitalizované knihy

Národní knihovna Praha

Rakouská národní knihovna

Slovenská národní knihovna + Katalóg digitálnej knižnice SNK

Stránky