Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Mizející knihy

Nakladatelé si kupují na prodej knih licenci od autora. Obdobně si licenci kupují knihovny na půjčování. Když licence skončí, knihy přestanou být k dispozici pro prodej a půjčování. Seznam knih s končící licenci je ZDE.

Knihy pro nevidící

Náhodně jsem narazil na článek Čítame knihy z knižníc pre nevidiacich v Českej republike. Vím, že dnes jsou softwary (text-to-speech), které „čtou“ = převádějí text do mluveného slova. Softwary jsou zdarma roky v některých službách Microsoft (akorát zpočátku v češtině zpočátku nefungovaly) a třeba nyní i v Google, pak v některých komerčních a nekomerčních softwarech.

Kluci, hurá za ním!

Václav Řezáč uměl psát, ale jeho knihy jsou politická agitace. Co když se podíváme na děj knihy bez politické agitace?
Jak dopadlo šetření četnictva o příčině požáru hospody, které muselo proběhnout? Shořela celá hospoda s vybavením a okolními přístavky. Škoda vzniklá požárem  byla mnohonásobně vyšší, než škody vzniklé drobnými krádežemi zloděje Nyklíčka.

Požár způsobila pětiletá Nyklíčkova dcera v době, kdy byl její otec  na zlodějně na zámečku a dceru nikdo nehlídal. U soudu bylo určitě zatajeno, kde v té době její otec byl.  Jak asi rozhodl soud o viníkovi požáru, kdo za pětiletou dceru odpovídal? Jednoznačně otec. Kdo tedy měl uhradit škodu majiteli nemovitosti? Jednoznačně zloděj Nyklíček.

Správce zámečku Zachariáš se následně ustrnul nad zlodějským recidivistou (kradl opakovaně) Nyklíčkem a zaměstnal ho na zámečku, který se zloděj Nyklíček předtím pokusil vykrást. Majiteli zámečku o minulosti Nyklíčka děd Zachariáš asi nic neřekl.

Vazba knih z lidské kůže?

Na světě má být po oficiálních asi 50 knih vázaných v lidské kůži. Většinou jde o knihy, kde je lidská kůže pouze na hřbetu knihy.
Stačí zadat do vyhledávače „knihy z lidské kůže“. Čtení je to ale pouze pro „otrlé“.
Ale co je to „pergamen“? Také kůže, akorát ze zvířat. Na rozdíl knih s lidskou kůží jsou z „kůže“ i stránky.

Vydávání antisemitských novin => poprava…

Cituji z Wikipedie
Julius Streicher … vydavatel silně antisemitského plátku Der Stürmer (česky útočník).
Během druhé světové války neměl s výjimkou vydávání svého časopisu ve straně již výraznější vliv a byl v domácím vězení v Norimberku.
Po válce byl zatčen a v Norimberského procesu odsouzen k trestu smrti. Byl shledám vinným ve čtvrtém bodě obžaloby, tj. za zločiny proti lidskosti. Těch se měl dopouštět vydáváním svého antisemitského plátku.
Na základě rozsudku byl 16. října 1946 oběšen.

Shrnuji to: Za vydává antisemitských novin Der Strümer byl vydavatel po 2. světové válce odsouzen k trestu smrti.

Kolik bylo českých antisemitských spisovatelů? A antisemitští spisovatelé se vydávali až do roku 1989?

Čarodějnický obchod?

Počítám správně? V nabídce je přes 400 „čarodějnických“ knih, ZDE.

Špionážní publikace 1684 – 1901

Nejstarší špionážní knihy? 1684 – 1901?

Giovanni Paolo Marana: Letters Writ by a Turkish Spy (česky nevyšla, v překladu Dopisy psané tureckým špehem); originál vyšel 1684
– oktalogie smyšlených dopisů, které měl psát osmanský špech „Mahmut“, vycházela sešitově na pokračování.

James Fenimore Cooper: Vyzvědač (originální název The Spy, originál vyšel 1821), česky poprvé vyšla 1909.

William Le Queux: The Great War in England in 1897 (česky nevyšla, v překladu Velká válka v Anglii roku 1897); originál vyšel 1894
– invaze Francie a Ruska do Velké Británie v blízké budoucnosti, Velká Británie za pomoci Německa invazi odrazí a naopak Velká Británie obsadí ruský Tukerstán a Německo větší část Francie.

J. E. Preston Muddock = Dick Donovan: The Chronicles of Michael Danevitch of the Russian Secret Service (česky nevyšla, v překladu Zápisky Michaela Daneviče z ruské tajné služby); originál vyšel 1897
– ke stažení na Gutenbergu.

E. Phillips Oppenheim: Mysterious Mr. Sabin (česky nevyšla, v překladu Tajuplný pan Sabin); originál vyšel 1898.

Douglas Blackburn: Kruger’s Secret Service (česky nevyšla, v překladu Krugerova tajná služba), originál vyšel 1900.

Fred M. White: série s tajným agentem Newton Moore (česky nic nevyšlo), série vycházela od 1900
– knihy Whiteho jsou ke stažení na Gutenbergu.

Rudyart Kipling: Kim (originální název Kim, originál vyšel 1901), česky poprvé vyšla 1903.

——————————————————————————————————————

Krátký seznam špionážních publikací inspirován úvodem doslovu Jess Nevins: Dějiny špionážní fikce za časů studené války v knize Brubaker – Epting – Breitweiserová: Velvet.

Zkracování knih?

Čtu na databázi knih komentář je knize, z kterého vybírám:
Chápu, že se některým čtenářům kniha nelíbí, ale myslím, že to lze přičíst na vrub českému vydání. Jak jsem psala v Diskusi, někdo (překladatel? redaktor? nakladatel?) ji zkrátil z 260 stran na 140 brutálním vyškrtáváním slov, vět i celých stránek. Děj pak místy nedává smysl a popisy působí vágně. Soudím, že pachatel téhle literární řezničiny by měl být oběšen na vlastním střevu.
MS Excel spočítal, že z knihy zbylo asi 54 % stránek, tedy asi 1/2.
Na zkrácené knihy narážíme často, Wells, Troska. Zkracují je i nakladatelé, třeba aby se jim vešly do počtu listů.
Jsou i případy prodloužení knihy použitím stránek z jiné knihy. Myslím že šlo o knihu Haileyho: Let do nebezpečí, kam byly patrně přidány stránky z knihy Most přes řeku Kwai, citováno podle paměti a přečtení článku v Mladém světě, bez záruky.
V jedné knize byl odborný pojem označující typ společnosti, autor klidně zkrátil označení společnosti.

Kolik let bylo Babičce?

Někdo údajně spočítal, kolik bylo let babičce Boženy Němcové, když přijela na Staré Bělidlo (viz například blog Dany Emingerové). Vzhledem k tomu, že v Babičce není uveden žádný rok, kdy se má děj odehrávat, viz článek, není možné stanovit věk Babičky. Pak tvrdit, že Babičce mělo být 55 let při příjezdu na Staré Bělidlo je nesmysl. 55 let bylo při příjezdu skutečné babičky Boženy Němcové, ale Božena Němcová mohla literárně  zkreslit její vzhled, jako zkreslila její úmrtí a bydlení. Babičku popsala jako starší možná proto, že v té době babičky tak vypadaly, že takovou babičku si přála, a možná aby i zdůvodnila, proč babička v 55 letech již nepracovala a nechávala se živit dcerami.
Znáte babičku?

Kolik měly Proškovic dětí a jak se jmenovaly?

4, Adélka (Adlinka), Barunka, Jeník, Vilím (Vilímek)

Kolik měla dcera babičky v knize služebných a jak se jmenovaly?

Bětka a Vorša.

Kolik měli v domě místností?

Babička měla svou sedničku vedle kuchyně, vedle ní byl čeledník pro služebnictvo.

Kolik lidí vlastně živil pan Prošek mimo sebe?

9.

Kdo kreslil medijně

Muzeum v Nové Pace má vystaveno mnoho obrázků údajně kreslených medijně, viz web muzea. Nová Paka je na opačném konci státu, tedy navštívit je trochu mimo. Třeba bude nějaká publikace.
Od roku 1900 vycházel spiritistický časopis Posel záhrobí, volně jsou na Krameriu ročníky 1900-1910. V časopise jsou zveřejněny některé kresby, ale pouze černobíle.
Na internetu jsou články k této tématice, viz např. web rozhlasu.

Stránky