Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Špionážní publikace 1684 – 1901

Nejstarší špionážní knihy? 1684 – 1901?

Giovanni Paolo Marana: Letters Writ by a Turkish Spy (česky nevyšla, v překladu Dopisy psané tureckým špehem); originál vyšel 1684
– oktalogie smyšlených dopisů, které měl psát osmanský špech „Mahmut“, vycházela sešitově na pokračování.

James Fenimore Cooper: Vyzvědač (originální název The Spy, originál vyšel 1821), česky poprvé vyšla 1909.

William Le Queux: The Great War in England in 1897 (česky nevyšla, v překladu Velká válka v Anglii roku 1897); originál vyšel 1894
– invaze Francie a Ruska do Velké Británie v blízké budoucnosti, Velká Británie za pomoci Německa invazi odrazí a naopak Velká Británie obsadí ruský Tukerstán a Německo větší část Francie.

J. E. Preston Muddock = Dick Donovan: The Chronicles of Michael Danevitch of the Russian Secret Service (česky nevyšla, v překladu Zápisky Michaela Daneviče z ruské tajné služby); originál vyšel 1897
– ke stažení na Gutenbergu.

E. Phillips Oppenheim: Mysterious Mr. Sabin (česky nevyšla, v překladu Tajuplný pan Sabin); originál vyšel 1898.

Douglas Blackburn: Kruger’s Secret Service (česky nevyšla, v překladu Krugerova tajná služba), originál vyšel 1900.

Fred M. White: série s tajným agentem Newton Moore (česky nic nevyšlo), série vycházela od 1900
– knihy Whiteho jsou ke stažení na Gutenbergu.

Rudyart Kipling: Kim (originální název Kim, originál vyšel 1901), česky poprvé vyšla 1903.

——————————————————————————————————————

Krátký seznam špionážních publikací inspirován úvodem doslovu Jess Nevins: Dějiny špionážní fikce za časů studené války v knize Brubaker – Epting – Breitweiserová: Velvet.

Zkracování knih?

Čtu na databázi knih komentář je knize, z kterého vybírám:
Chápu, že se některým čtenářům kniha nelíbí, ale myslím, že to lze přičíst na vrub českému vydání. Jak jsem psala v Diskusi, někdo (překladatel? redaktor? nakladatel?) ji zkrátil z 260 stran na 140 brutálním vyškrtáváním slov, vět i celých stránek. Děj pak místy nedává smysl a popisy působí vágně. Soudím, že pachatel téhle literární řezničiny by měl být oběšen na vlastním střevu.
MS Excel spočítal, že z knihy zbylo asi 54 % stránek, tedy asi 1/2.
Na zkrácené knihy narážíme často, Wells, Troska. Zkracují je i nakladatelé, třeba aby se jim vešly do počtu listů.
Jsou i případy prodloužení knihy použitím stránek z jiné knihy. Myslím že šlo o knihu Haileyho: Let do nebezpečí, kam byly patrně přidány stránky z knihy Most přes řeku Kwai, citováno podle paměti a přečtení článku v Mladém světě, bez záruky.
V jedné knize byl odborný pojem označující typ společnosti, autor klidně zkrátil označení společnosti.

Kolik let bylo Babičce?

Někdo údajně spočítal, kolik bylo let babičce Boženy Němcové, když přijela na Staré Bělidlo (viz například blog Dany Emingerové). Vzhledem k tomu, že v Babičce není uveden žádný rok, kdy se má děj odehrávat, viz článek, není možné stanovit věk Babičky. Pak tvrdit, že Babičce mělo být 55 let při příjezdu na Staré Bělidlo je nesmysl. 55 let bylo při příjezdu skutečné babičky Boženy Němcové, ale Božena Němcová mohla literárně  zkreslit její vzhled, jako zkreslila její úmrtí a bydlení. Babičku popsala jako starší možná proto, že v té době babičky tak vypadaly, že takovou babičku si přála, a možná aby i zdůvodnila, proč babička v 55 letech již nepracovala a nechávala se živit dcerami.
Znáte babičku?

Kolik měly Proškovic dětí a jak se jmenovaly?

4, Adélka (Adlinka), Barunka, Jeník, Vilím (Vilímek)

Kolik měla dcera babičky v knize služebných a jak se jmenovaly?

Bětka a Vorša.

Kolik měli v domě místností?

Babička měla svou sedničku vedle kuchyně, vedle ní byl čeledník pro služebnictvo.

Kolik lidí vlastně živil pan Prošek mimo sebe?

9.

Kdo kreslil medijně

Muzeum v Nové Pace má vystaveno mnoho obrázků údajně kreslených medijně, viz web muzea. Nová Paka je na opačném konci státu, tedy navštívit je trochu mimo. Třeba bude nějaká publikace.
Od roku 1900 vycházel spiritistický časopis Posel záhrobí, volně jsou na Krameriu ročníky 1900-1910. V časopise jsou zveřejněny některé kresby, ale pouze černobíle.
Na internetu jsou články k této tématice, viz např. web rozhlasu.

Slovenčina

Slovenčina je měkká, mohou se v ní vyjádřit lépe city, než třeba v angličtině. Tím připomíná francouzštinu, která má zase pro vyjádření citů mnoho slov. Zajímavé je, že Rusové neměli pro řadu věcí vyjádření, slova, tak přebírali francouzská slova, mezi šlechtickými kruhy se používal francouzština. Ovšem po komunistickém převratu v roce 2017 se stala opět z ruštiny divná řeč a desítky let Rusové vlastně nemluvili, protože cokoliv řekli, mohl režim použít proti nim.

Naučte se francouzsky (slovenčina přece jen není světový jazyk) a poslechněte si Jane Birkin et Serge Gainsbourg – Je T’aimes. To se nedá přeložit, to se dá zpívat, mluvit jen ve francouzštině.

Škola hrou

John Locke (1632-1704): Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.

Jan Ámos Komenský (1592-1670): Škola hrou.

Byli vrstevníky, ale asi Komenského výrok byl dříve.

Heichen Walter

Česky vyšly jeho knihy:
Amulet tisíce divů
Hraběnka Dubarryová
Marie Stuartovna – román života a lásky

a česky nevyšla sci-fi: Jenseits der Stratosphäre – Erlebnisse zwischen Mond und Erde
(?Nad stratosférou – Dobrodružství mezi Měsícem a Zemí)
Krásné obrázky, někdy si ji přeložím.

Grmela Jan – lžibezruč

V knize Kovařík Petr: Literární mýty, záhady a aféry se píše o jistém Janu Grmelovi (nezaměňovat s mladším českým spisovatelem stejného jména), který vydal v Paříži básně oslavující Rusko a podepsal je P. B. Za Rakouska v době 1. světové války šlo o vlastizradu,. Než se prokázala nevina Petra Berzuče, strávil Bezruč asi půl roku ve vězení. Podle knihy Kovaříka byl tento Grmela defraudant a podvodník, podle Wikipedie šlo o falešné obvinění z defraudace.

Pérák a Spring Jack

Nedávno jsem četl nějaké pojednání o skákajících mstitelích, Péráku a Spring Jacku.

Knihy o nich existuji, nové zpracování Spring Jacka je v knize nějaké nově vydané Podivná záležitost se Skákajícím Jackem.

Pérák je nově zpracován v knize Pérák, pak knize Byl jsem tady – Pérák.

Daumann Rudolf: Protuberance

Název Daumannovy knihy se dá přeložit jako Protuberance, v češtině ale jde o pomnožné slovo, tedy jak přeložit to množné číslo z němčiny? Text knihy v němčině je ke stažení na webu epdf.pdf. Dauman psal technickou sci-fi, tak se dá předpokládat i podle obrázku, že i tato kniha bude tohoto žánru. Česky nevyšla.

Anotace: Nebezpečné protuberance ze Slunce. Německý vědec zjistil katastrofický objev. Ultrafialové záření ze slunce začíná rozkládat kyselinu uhličitou ve vzduchu a začíná proces, který musí v dohledné budoucnosti vést k zamrznutí Země. Připravují se plány a odvážné projekty, které mají zachránit Zemi před smrtí chladem a umožnit lidstvu přežít. Ale v akci jsou také nezodpovědné síly, které se snaží vydělat na hrozící katastrofě.

Knihy vyšla v roce posmrtně v roce 1973, obsahem zapadá do studené války a komunistického smýšlení autora. Daumann byl za války členem komunistické stran v Rakousku, pak se přestěhoval do bývalé NDR.
Když si odmyslíme komunismus a kapitalisty, objeví se patrně krásná sci-fi. Akorát ta němčina… „Someday…“

Stránky