Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Poe Edgar Allan: Bezpříkladná dobrodružství Hanse Pfalla

Povídka je vlastně dopisem předsedovi a místopředsedovi Státní hvězdářské koleje v Rotterdamu, dopis jim hodí z balonu neznámá malá bytost a poté opět odletí. Z dopisu se adresáti dozvědí, že dopis napsal jim známý Hans Pfall, v dopise Pfall líčí svou cestu balonem na Měsíc, která začala před 5 lety. Pfall využil svého vynálezu plynu, který byl mnohem lehčí než vodík, obal balonu ušila jeho manželka. Pfall odletěl balonem na Měsíc 1. dubna (tímto datem autor povídky  naznačuje, o jaký typ povídky půjde) s kočkou a 2 holuby, při startu zabil své 3 věřitele. Aby se Pfall za letu neudusil, měl v koši balonu kaučukový vak se třemi okny, ve kterém udržoval dýchatelné prostředí pomocí hustiče vzduchu. Balon nejprve letí vzhůru, pak se dostane do místa, kde se přitažlivost Země a Měsíce vyrovná (Lagrangeův bod) a poté balon padá na Měsíc. Na Měsíc Pfall dorazí 19. dubna, přistane uprostřed měsíčního města plného malých obyvatelů. Dopis končí prosbou, že Pfall se chce vrátit na Zemi a prosí adresáty, aby se zasadili o prominutí jeho zločinu.

Stránky