Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Cesty do středu Země

Asi první poslal svého hrdinu do podzemí v roce 1742 Ludvig Holberg v knize Cesta Nielse Klima do podzemí. Patrně se inspiroval knihou Gulliverovy cesty, která vyšla v roce 1726. V zemi našel meziplanetální systém a mezi jeho planetami létal na ptáku.

V roce 1818 vylíčil John Leves Symmes zveřejnil svou teorii Duté země s možnosti vstupu do nitra země otvory na pólu. V dutině Země se má nacházet svět Symzonie.

Po více než 129 letech v roce 1871 se do podzemí vydal hrdina Edwarda Bulwera-Lyttona  (uvádí se i samotné jméno Lytton) v knize Budoucí lidstvo  (originální název je The Coming Race, což je v překladu Přicházející rasa nebo volněji Plémě, které nás nahradí).

V roce 1885 se do podzemí vydal hrdina H. G. Welse v knize Stroj času a v roce 1897 v povídce Ze dnů příštích.

 

Poe http://eldar.cz/myf/txt/lovecraft_-_sepot_ve_tme.html

 

Stránky