Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Tempus Libri

tempus-libriTempus Libri je společnost (Tempus Libri spol. s. r. o., IČO: 28993110, sídlí v Praze) vytvářející = vydávající faksimile = kopie starých knih. V nabídce má pouze 6 knih.
Každá kniha má dokonce vlastní doménu. Jak je vidět, ceny knih se pohybují od 120 do 350 tisíc. Knihy vydávají od roku 2009.

Název Cena v Kč
Bible Kutnohorská

165 000

Kniha starého zemského, městského a jiného práva

140 000

Liber Vetustissimus

750 000

Strahovský Evangeliář

350 000

Velislavova bible

120 000

Vyšehradský kodex

169 000

Celkem

1 694 000

Volně citováno z článku Scarlet Wilkové- v DNES magazínu +TV  1/2013: Knihy za statisíce.
Originály knih jsou tak vzácné, že skenování probíhá nejen ve stále v klimatizovaném prostoru, ale i jiným světlem, než běžným. Běžné světlo by mohlo knihu poškodit a mohlo by vyvolat i zánět spojivek. 1 stránka se snímá až 40 minut.
Na výstavách se používají obdobné výstavní faksimile, ale tam je vyrobena pouze dvojstrana, která se vystavuje. Knihy se většinou netisknou na pergamen, ten by bylo možné použít tak na 1 knihu, jako to bylo v případě originálů, ale není to realizovatelné u vydávání například 500 kusů faksimilií. U více výtisků se používají průmyslové náhražky.

Společnost nabízí i vytvoření rodokmenu a jeho grafické zpracovaní, cena 250 000 Kč.
Na prodané knihy nabízí i knihovny, které mohou mít i klimatizaci.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Stránky