Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Bílá magie / Epocha papíru

Papír je bílý, proto „Bílá magie“.
Anotace z obálky: V době nástupu digitálního věku se papír může jevit jako přežitek. Müller mapuje hluboký význam papíru pro celou lidskou civilizaci. Provádí čtenáře historií tohoto proměnlivého média. Popisuje, jakou cestu urazil papír z Číny přes arabský svět až do Evropy, kde v různých podobách prostoupil každodenní život od třináctého století až dodnes, a jak revoluce papír.

Současný používaný papír byl vynalezen v Evropě, původní papír používaný v Číně nebyl pro evropské účely vhodný, moc tenký, pro knihtisk nešel použít. V současné Číně se tak používá evropský vynález papíru, který se dělal dříve z hadrů, nyní ze dřeva.
Když byl papír nedostatkový, tiskly se krátké básně, teprve jeho dostatek umožnil tisk delších knih.
Vynález papíru také způsobil devalvaci peněz, vládcové tak mohli tisknout velké množství peněz.
Pomocí papíru = noviny, letáky, plakáty, bylo možné snadněji ovlivňovat myšlení lidí.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

Stránky