Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Walnutová Mary: Slečna detektivka

Na konci tohoto rodokapsu (nyní braného jako periodikum, ne jako knihu, není proto uveden v NKP mezi knihami) je uvedeno: „Řídí a za redakci odpovídá Eduard Fiker.“ V textu je věta: „Nepodobají se oni trochu mým představám detektivů z Fikerových románů.“ Tématem rodokapsu je detektivka.
Můžeme spekulovat, že tento rodokaps napsal Eduard Fiker. Fiker tento rodokaps vydal, detektivky psal, možná ta zmínka o něm v textu to i naznačuje. A byla válka, i manželka Františka Běhounka v té době raději vydala svou knihu Zrádce podzemí pod pseudonymem.
A německé slovo Walnut = vlašský ořech.

Stránky