Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Newman Peter: Tulák

tulakPřemýšlím, jak ještě může být svět hnusnější, než je popisován v této knize. O co krásnější je svět třeba Sapkowského. Jakoby se autoři předháněli, kdo stvoří horší svět, svět horší než náboženské peklo.

Stránky