Translate my blogs and pages with Translator!

Dočasně jsou zakázány všechny komentáře. Kriminální skupiny a jednotlivci stále útočí svými nesmyslnými komentáři v různých řečech.

Watson Richard: Akta budoucnosti – Historie příštích 50 let

akta-budoucnostiTučně jsou vyznačeny mé poznámky.

Lidé budou bydlet stále více sami a budou požadovat, aby se jim hardware, tedy okolí,  kde právě budou, přizpůsoboval.
A to právě pro 2 různé lidi již nejde.
Tedy děti budou vychovávat pouze ženy a budou zařízení na jejich výchovu.
Lidé budou očipovaní, čip bude sloužit jako identifikátor a jako doklad, průkazka, klíč.
Spíše bude identifikace tělem, tedy prsty, nohami, očima.

Bude více umělé inteligence, lidé

A tedy bude mnoho činností nahrazeno a nezaměstnanost bude čím dále více běžnější.

Vzniknou oddělené skupiny lidí, které budou žít v rozděleném světě v jasně vyznačených hranicích:

  • nová města či rozvíjející se města, budou tam žít pouze ti, co pracují a přispívají k rozvoji a jsou užiteční pro druhé, nebudou tam žádní příjemci dávek či bezdomovci, vstup bude jen pro místní, města se budou rozvíjet, budou bydlet ve městě či v přímém okolí města, půjde spíše o nová města,
  • stará města budou jako památky, kde se nebude bydlet, kromě správy města, a budou všeobecně přístupná,
  • lidé budou zaměstnaní mimo města v zemědělství, těžbě všeho (uhlí, vody), tedy ve všem, co se nedá dát do města, ale bude to jejich dočasný pobyt,
  • lidé žijící mimo město, nevyužitelní ve městě, budou žít obdobně jako dnešní příjemci dávek,
  • lidé žijící mimo město z důvodů svého zaměření a nebudou chtít nic po městech.

Komunikační technika bude přístupná všude, tedy nebude jí potřeba nosit a bude kvalitnější.

Bude těžší někam zmizet, jako je to problém již nyní.

Používané věci budou mít více senzorů propojených na techniku, která se bude více přizpůsobovat.

Lidé budou trávit více času ve vaně kvůli stresu.

Rozpadnou se státy na ta města.

Bude problém starých lidí, kteří nebudou chtít opustit město a jít mezi dávkaře

Sníží se obezita, nebude tolik jídla a nafty.

Velkým problémem bude voda.

A začnou větší války o vodu.

Budou větší konflikty mezi rodiči a školami.

Bude nutná rovná daň.

Sníží se zločinnost, bude snadněji detekovaná a prognózovaná.

Bude se více jezdit na kole.

Lidé nebudou dojíždět za prací, buď práce pro ně  v městě bude nebo půjdou mimo města, žádné dojíždění mezi městy.

Bude větší nepřátelství k technice, bude méně pochopitelná a nepřátelská.

Nebudou školy a diplomy, budou pouze schopnosti, které bude možné snadno otestovat.

Bude rutině využívaná DNA.

Noviny a knihy nezmizí, jsou pro člověka lepší,

Noviny se budou vytvářet na míru a budou elektronické s možností tisku, papír ale bude drahý, jak na výrobu, tak na recyklaci

Kina, divadla budou pro různé sociální skupiny, které si vyberou program a pak se v kině či divadle setkají, důležité bude osobní setkání těch, co mají stejný vkus.

Zmizí peníze, budou nahrazeny elektronickými.

A rozvine se barterová směna.

Parazitní singles (odmítají se stěhovat od rodičů) nebo bumerangové děti (vracející se domů, když nezvládají chod své domácnosti).

Ubytování bude horší, než dnes.

Banky zmizí.

Auta ve městech zmizí, budou bez řidičů, budou létat, budou na elektřinu či vodík.

Budou se jíst genetické potraviny a potraviny přizpůsobené na míru.

Bude donáška potravin až domů.

Bude menší možnost výběru zboží.

Lednička a další spotřebiče budou spojené standardně s počítači.

Jídlo bude zdravější.

Bude menší výběr zboží, buď levné nebo luxusní.

Nákup bude rychlejší.

Bude lepší monitorování pacientů a lidí.

Bude možné poslouchat vibrace buněk a podle toho stanovit nemoci.

Budou známy více rozdíly mezi mužským a ženským tělem a dělat léky na míru.

Bude možné měřit bolest.

Bude možné si objednat i barvu ručníku v hotelu an druhém konci světa.

Letecké společnosti budou provozovat menší letadla s rychlejším odbavením a přímějšími lety.

Banky budou zrušeny.

Banky ovládnout svět.

ISO 2600: standardy sociální odpovědnosti firem.

A lidé začnou nenávidět Google, jako dnes nenávidí Microsoft.

Zdroje:
web autora knihy
knihy o budoucnosti
Kniha na Kosmas

Zdroje z knihy:

Doplňující četba

Pokud se vám líbilo, co jste si přečetli, dočtete se více na stránkách www.nowandnext.com. Základní předplatné mé čtvrtletní zprávy o trendech je k dispozici zdarma. Kdybyste chtěli vědět více o některých trendech popsaných v této knize, doporučuji vám přečíst si některé z následujících titulů. Jak jsem již řekl, delší seznam doporučené literatury k této knize najdete na stránkách www.futuretrendsbook.com.

Současné a budoucí trendy

Abbott, Chris. An Uncertain Future: law enforcemcnt, national security andclimate change (briefing páper). Oxford Research Group, 2008.

Attali, Jacques. A HriefHistory ofthc Future. Allen & Unwin, 2009.

Canton, James. The Extrcme Future, Penguin. 2006.

Dixon, Patrick. Futurewise: sixfaces of global change. Profile, 2003.

Economist Intelligence Unit. Foresight 2020: economic, industry and corporatc trends. 2006.

Friedman, George. íhe Next 100 Years: a forecast for the 21st century. Blíu k lne, 2009 (česky vydalo pod názvem Příštích sto let Dokořán v roce 2010).

Greenfield, Susan. Tomorrows People: how 21st-century technology is changin the way we think and feel, Penguin. 2004.

Kusek, David. Leonhard, Gerd. The Future ofMusic, Berklee Press, 2005.

Maddox, John. What Retnains to Be Discovered. Papermac, 1999.

Malone, Thomas W. Jtte Future of Work. Harvard Business School Press, 2004

Mercer, David. Future Revolutions. Orion Business Books, 1998.

Naisbitt, John. Mind Set!. Collins, 2006.

Penn, Mark. Microtrends: the small forces behind todays big changcs. All Lane, 2007.

Seidensticker, Bob. Future Hype: the myths of technology change. Berrett Ki ehler, 2006

Shapiro, Robert. Futurecast 2020. Profile, 2008.

Sharper, Thomas. Originality. T. Werner Laurie, 1917.

Taylor, Jim, and Wacker, Watts. Ihe 500-Year Delta: what happens after what cornes next. Collins, 1997.

Toffler, Alvin. Future Shock. Pan, 1970 (česky vydala pod názvem Šok z budoucnosti Práce v roce 1992).

Williams, Robyn. Future PerfecX. Allen & Unwin, 2007.

Rizika a zvládání rizik

Aon Analytics. Global Risk Management Survey. 2009.

Bernstein, Peter L. Against the Gods: the remarkable story of risk. John Wiley Se Sons, 1996.

Taleb, Nassim Nicholas. Ihe Black Swan: the impact of the highly improbable. Allen Lane, 2007 (česky vydala pod názvem Černá labuť Paseka v roce 2011).

World Economic Fórum. Global Risks 2008, WEF, 2007. (Zpráva z roku 2009 je online na www.wefonim.org/pdf/globalrisk/2009.pdf).

Scénáře a plánování

Freeman, Oliver. Building Scenario Worlds. Richmond Ventures, 200-1.

Ministry of Defence, UK. Ihe DCDC Global Strategie Trends Program tne 2007- 2031.2006. (verze z roku 2007 je online na www.dcdc-strategictrends.org.uk).

National Intelligence Council. Global Trends 2025: a transformed world. US Government Printing Office, 2008.

National Intelligence Council. Mapping the Global Future. US Government Printing Office, 2004.

Schwartz, Peter. The Art of the Long View: planningfor the future in an uncer- tain world. Currency Doubleday, 1991.

Shell International. Shell Energy Scenarios to 2050. Shell, 2008.

van der Heijden, Kees. Ihe Sixth Sense: accelerating organisational learning with scenarios. John Wiley ik Sons, 2002.

Obecné

Brand, Stewart, The Clock of the Long Now. Basic Books, 1999.

Hamel, Gary, and Prahalad. CK, Competingfor the Futuré. Harvard Business School Press, 1994.

Handy, Charles. The Hmpty Raincoat. Random House, 1995.

Handy, Charles, The Hungry Spiril. Random House, 1998 (česky vydal pod názvem Hlad ducha Management Press v roce 1999).

Kuhn, Thomas. 77ie Structure of Scientific Revoluíions. University of Clik.i go Press, 1996 (česky vydal pod názvem Struktura vědeckých revoluci, OIKOYMENH v roce 1997).

Wilson, Daniel. How to Survive a Robot Uprising: tips oti defettding yourscl against the coming rebellion. Bloomsbury, 2005

Zeldin, Theodore. Happiuess. Pan, 1990.

Zeldin, Theodore. Ati lntimate History of Humanity. Reed, 1994.

 

Stránky